De reikwijdte van de sanctie van artikel 1:135 lid 3 BW

De reikwijdte van de sanctie van artikel 1:135 lid 3 BW

Wanneer de verrekening bij uitspraak van de rechter is vastgesteld en één van de echtgenoten daarna ontdekt dat de ander een goed dat tot het te verrekenen vermogen behoort opzettelijk heeft verzwegen, zoekgemaakt of verborgen heeft gehouden, dan kan die echtgenoot zich ook in een eventuele appèlprocedure nog beroepen op de sanctie van artikel 1:135 lid 3 BW en de daaruit voortvloeiende vordering in die appèlprocedure instellen.