Staatssecretaris mag gezinshereniging afwijzen na te late aanvraag

Staatssecretaris mag gezinshereniging afwijzen na te late aanvraag

De staatssecretaris van Justitie mag een aanvraag voor gezinshereniging voor gezinsleden van vreemdelingen met een asielvergunning afwijzen, als deze te laat is ingediend. Wel moet hij de aanvrager in zo'n geval informeren over de gevolgen daarvan en hoe die langs een andere weg alsnog in aanmerking kan komen voor gezinshereniging.