Trad eiser op als executeur of als erfgenaam?

Trad eiser op als executeur of als erfgenaam?

Tijdens het beheer van een nalatenschap vertegenwoordigt een executeur de erfgenamen in en buiten rechte. Het komt regelmatig voor dat de executeur ook erfgenaam is van de nalatenschap. Dan kan het bij procedures onduidelijk zijn in welke hoedanigheid deze persoon optreedt.