Beperking gemeenschap van goederen: moment van ontbinding huwelijksgemeenschap bepalend

Beperking gemeenschap van goederen: moment van ontbinding huwelijksgemeenschap bepalend

De datum van ontbinding van de huwelijksgemeenschap is beslissend voor het antwoord op de vraag of toepassing moet worden gegeven aan artikel 1:100 lid 2 BW bij vaststellen van de draagplicht van de echtgenoot voor schulden van de andere echtgenoot—en niet de datum van de verdeling van de gemeenschap.