Hoge Raad over vergoedingsrechten bij ongehuwd samenwonenden

Hoge Raad over vergoedingsrechten bij ongehuwd samenwonenden

Partijen hebben van 2007 tot 2012 samengewoond in de woning van de man. Zij waren niet gehuwd en hadden geen samenlevingsovereenkomst. In 2011 is de woning verbouwd. De kosten van de verbouwing zijn betaald door de vrouw. Ter discussie stond de vraag of de vrouw als gevolg hiervan een vergoedingsrecht heeft jegens de man. Met deze uitspraak schept de Hoge Raad duidelijkheid over de grondslagen waarop een vergoedingsrecht tussen ongehuwd samenwonenden kan worden gebaseerd.