Eerste Kamer akkoord met herziening partneralimentatie

Eerste Kamer akkoord met herziening partneralimentatie

De Eerste Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel herziening partneralimentatie. Gescheiden echtelieden betalen straks niet langer maximaal 12 jaar partneralimentatie. Alimentatiegerechtigden ontvangen vanaf het moment van echtscheiding de helft van het aantal huwelijksjaren alimentatie, met een maximum van 5 jaar. Daarbij gelden drie uitzonderingen:
- partneralimentatie kan in voorkomende gevallen verschuldigd zijn totdat het jongste kind 12 jaar is geworden;
- heeft een huwelijk langer dan 15 jaar geduurd en wordt op het moment van echtscheiding binnen 10 jaar de AOW-leeftijd bereikt, dan kan tot de AOW-leeftijd aanspraak worden gemaakt op alimentatie; en
- alimentatiegerechtigden van boven de 50 jaar die langer dan 15 jaar getrouwd waren, krijgen 10 jaar alimentatie. Deze laatste uitzondering vervalt waarschijnlijk enkele jaren na invoering van de nieuwe wetgeving.