Juridische mogelijkheden bij achterlating van kinderen in het buitenland

Juridische mogelijkheden bij achterlating van kinderen in het buitenland

In deze brief gaat de minister voor Rechtsbescherming in op de (juridische) mogelijkheden bij achterlating van minderjarigen in het buitenland. Met 'achterlating' wordt gedoeld op de situatie waarin een echtgenoot of familie een of meerdere gezinsleden tegen hun zin terugstuurt naar het land van herkomst of hen daar achterlaat voor een langere periode. Terugkeer naar Nederland van degene die is achtergelaten wordt vaak bemoeilijkt door het afnemen van paspoort en/of verblijfsvergunning.