Herijking ouderschap: regelingen voor meerouderschap, meeroudergezag

Herijking ouderschap: regelingen voor meerouderschap, meeroudergezag

Steeds meer kinderen groeien op in nieuwe gezinsvormen, zoals in een samengesteld gezin of een meeroudergezin. Nu is het voor buitenstaanders niet altijd duidelijk wie de primaire zorg voor het kind heeft en wie welke beslissingen mag nemen. Het kabinet neemt maatregelen om het familierecht beter te laten aansluiten bij deze realiteit. Er komt een procedure voor draagmoederschap, een register met informatie over de biologische afstamming van kinderen en een regeling voor deelgezag voor opvoeders.