De toepassing van vrijheidsbeperkende maatregelen in zorginstellingen voor kinderen

De toepassing van vrijheidsbeperkende maatregelen in zorginstellingen voor kinderen

Een onderzoek naar de toepassing van vrijheidsbeperkende maatregelen in instellingen voor reguliere jeugdhulp en specialistische jeugdhulpinstellingen met betrekking tot de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). De nationale regelgeving en de praktijk worden getoetst aan kinderrechtelijke normen op basis van internationale en Europese wet- en regelgeving.