Procespartijen moeten kennis kunnen nemen van identiteit erven

Procespartijen moeten kennis kunnen nemen van identiteit erven

De erven van een overledene moeten hun identiteit kenbaar maken om een beroepsprocedure voort te kunnen zetten. De Raad van State overweegt dat procespartijen belang hebben bij kennisname van de verklaring van executele, voor zover daardoor de identiteit van de erven als erfgenaam van de overledene komt vast te staan. De erven zijn dan ook gehouden deze te overleggen.