Jurisprudentie rond pensioen en scheiding 2017, 2018 & eerste helft 2019

Jurisprudentie rond pensioen en scheiding 2017, 2018 & eerste helft 2019

Raakvlakken tussen pensioen en scheiding zijn te vinden in pensioenverrekening, pensioenverevening, bijzonder partnerpensioen, alimentatie, het pensioenverweer en scheidingen met internationale aspecten. Bij elk deelonderwerp wordt kort het juridisch kader weergegeven, alvorens ontwikkelingen in de rechtspraak te behandelen.