Beroepsfout advocaat in procedure over nalatenschap, geen schadevergoeding

Beroepsfout advocaat in procedure over nalatenschap, geen schadevergoeding

Een (voormalige) advocaat van Bosselaar & Strengers heeft weliswaar een beroepsfout gemaakt door stukken in een erfzaak niet tijdig in te dienen, maar er is geen oorzakelijk verband tussen die fout en de ongunstige afloop van de procedure over de nalatenschap voor de appelant. Er is daarom geen plaats voor schadevergoeding, aldus het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.