Beneficiaire aanvaarding: altijd voordelig?

Beneficiaire aanvaarding: altijd voordelig?

In deze zaak hadden de erven beneficiair aanvaard. Er was ruzie, omdat erfgenaam A van mening was dat twee andere erfgenamen waren bevoordeeld door transacties van de erflater tijdens leven, waardoor de nalatenschap negatief was. Erfgenaam A wilde de twee andere erfgenamen daarom namens de nalatenschap dagvaarden, teneinde de gelden terug te eisen. Daaraan wilden zij niet meewerken.
Erfgenaam A dacht dit op te lossen door de kantonrechter op grond van artikel 4:198 BW te vragen om te bepalen dat hij alleen als zelfstandig vereffenaar de gewenste rechtsvordering tegen de twee anderen namens de nalatenschap zou kunnen instellen. Op die wijze zou de benoeming van een professioneel vereffenaar niet nodig zijn. Hij krijgt van de rechter echter het deksel op de neus.