Wat is de ingangsdatum van gewijzigde alimentatie?

Wat is de ingangsdatum van gewijzigde alimentatie?

Als de rechtbank een verzoek tot wijziging van het alimentatiebedrag toewijst, beslist zij vrijwel altijd dat de verlaging of de verhoging ingaat op de datum van het indienen van het verzoekschrift. In deze uitspraak van het Gerechtshof 's-Hertogenbosch wordt afgeweken van deze lijn. Beslist wordt dat de verlaging niet inging per datum indiening verzoekschrift, maar een eerdere datum—te weten die waarop de wijziging van omstandigheden was ingetreden.