Het belang van een goede cirkelconstructie in het echtscheidingsconvenant

Het belang van een goede cirkelconstructie in het echtscheidingsconvenant

Bij een echtscheiding zijn naast de fiscale regels voor aftrek van rente en kosten van de eigenwoninglening ook de gemaakte afspraken in het echtscheidingsconvenant zeer belangrijk. Een verkeerde of onduidelijke formulering in het convenant beperkt mogelijk de gewenste aftrek van rente van de eigenwoningschuld.