Vaststellen omgang en alimentatie in kort geding mogelijk?

Vaststellen omgang en alimentatie in kort geding mogelijk?

De vaststelling van een zorgregeling (omgang) betreft een Boek 1 BW-procedure. Deze moet bij verzoekschrift worden ingeleid, waarbij ook ruimte is om een minderjarige van 12 jaar of ouder te horen. In een kort geding kan wel nakoming van een zorg- of omgangsregeling worden gevorderd, maar in beginsel geen vaststelling daarvan. In uitzonderingsgevallen kan de voorzieningenrechter desalniettemin een van de ouders veroordelen om mee te werken aan contact met een minderjarige, omdat dit recht ook zonder overeengekomen of vastgestelde zorg- of omgangsregeling rechtstreeks uit de wet voortvloeit. Het is dan wel nodig dat een verzoekschriftprocedure niet kan worden afgewacht. Dit zal zich met name voordoen als een van partijen weigerachtig is aan het contact mee te werken of dit belet.