Geen recht op aandeel in huwelijksgemeenschap na vergiftiging echtgenote

Geen recht op aandeel in huwelijksgemeenschap na vergiftiging echtgenote

Net als de rechtbank oordeelt het gerechtshof op verzoek van de erfgenamen van een door haar echtgenoot vermoorde vrouw dat het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is dat de man bij de verdeling van de ontbonden huwelijksgemeenschap alsnog aanspraak zou kunnen maken op zijn aandeel in de huwelijksgemeenschap.