Omgangsregeling na scheiding: wettelijk co-ouderschap als standaard niet wenselijk

Omgangsregeling na scheiding: wettelijk co-ouderschap als standaard niet wenselijk

Sinds 2009 is het opstellen van een ouderschapsplan bij scheiding verplicht voor ouders die getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben. De wet gaat thans uit van een gezamenlijk ouderschap, maar de Tweede Kamer wil onderzoeken of de belangen van kinderen en ouders worden gediend met een wettelijk vastgelegde standaardregeling die de zorgrechten en zorgplichten gelijk verdeelt over beide ouders. Daarbij is het vervolgens aan ouders - of zo nodig aan de rechter - om te komen tot een andere verdeling. Dit onderzoek laat zien hoe de huidige wet functioneert, aan de hand waarvan aanbevelingen gedaan worden over de wenselijkheid van aanpassing.