Bijlage rapport alimentatienormen, versie juli 2020