De legitieme portie en termijnen

De legitieme portie en termijnen

Uit het onderhavige arrest kan worden geconcludeerd dat onterfde kinderen op de hoogte moeten zijn van de vervaltermijn van vijf jaar met betrekking tot de legitieme portie. Onder omstandigheden kan het zo zijn dat een onterfd kind zelfs korter de tijd heeft om aanspraak te maken op diens legitieme portie, namelijk wanneer de onterfde een redelijke termijn wordt gesteld om aan te geven of hij/zij al dan niet aanspraak zal maken op het erfdeel. De hier besproken uitspraak laat zien dat een redelijke termijn in elk geval niet slechts 30 dagen na het overlijden van erflaatster is.