Extra zorgvuldigheid vereist bij optreden namens een minderjarige

Extra zorgvuldigheid vereist bij optreden namens een minderjarige

Als het belang van de minderjarige strijdig is met dat van (een van) de ouders, moet je je als advocaat bewust zijn van die wettelijke beperkingen en extra zorgvuldig zijn jegens alle betrokken familieleden. Je moet denken aan de kwetsbare positie van de minderjarige en waken voor onnodige polarisatie. Een zekere terughoudendheid mag van je worden verwacht—en je moet uiterst zorgvuldig zijn als men je vraagt je namens een minderjarige in een procedure uit te laten op een andere wijze dan in de wet voorzien.