Indexering alimentatie 2021 vastgesteld op 3 procent