Onterfde echtgenoot na 45 jaar huwelijk onaangenaam verrast

Onterfde echtgenoot na 45 jaar huwelijk onaangenaam verrast

Erflaatster overlijdt in 2016. Zij was sinds 1971 gehuwd met appellant. In 1993 blijkt erflaatster hem te hebben onterfd. Hij is hierdoor onaangenaam verrast en probeert de onterving aan te tasten. Volgens de weduwnaar heeft erflaatster destijds in een opwelling gehandeld, in de veronderstelling dat het huwelijk op korte termijn zou stranden.