Blijft de Jeugdwet van toepassing bij verblijf in het buitenland?

Blijft de Jeugdwet van toepassing bij verblijf in het buitenland?

Is de Jeugdwet nog van toepassing op het moment dat een kind in het buitenland verblijft? Wie alleen artikel 1.3 van de Jeugdwet leest, komt waarschijnlijk tot de conclusie dat dit niet het geval is. Daar staat namelijk dat de Jeugdwet van toepassing is 'op in Nederland verblijvende jeugdigen'. Toch is via een arrest van de Hoge Raad vast komen te staan dat een strikte uitleg van die bepaling onjuist is. De Hoge Raad neemt de conclusie van de Procureur-Generaal (PG) over dat wanneer een kind tijdelijk in buitenland verblijft, de Jeugdwet van toepassing blijft.