Jeugdwet biedt geen ruimte voor inkomenstoets ouders

Jeugdwet biedt geen ruimte voor inkomenstoets ouders

Op grond van de Jeugdwet is het aan de gemeenteraad om te bepalen onder welke voorwaarden een persoonsgebonden budget wordt verstrekt, zodat jeugdhulp kan worden betrokken van een persoon die behoort tot het sociale netwerk van de jeugdige. De Rechtbank Rotterdam heeft in het verleden geoordeeld dat het college geen persoonsgebonden budget hoeft te verstrekken voor hulpverlening door de ouders, indien het gezinsinkomen toereikend is. Vervolgens leek de Centrale Raad van Beroep dit uitgangspunt te bevestigen. In de onderhavige uitspraak verduidelijkt de CRvB echter dat de eigen kracht en het probleemoplossend vermogen van de ouders geen ruimte biedt voor een beoordeling van de financiŽle draagkracht.