De positie van jongmeerderjarigen in echtscheidingsprocedures

De positie van jongmeerderjarigen in echtscheidingsprocedures

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden oordeelde in het kader van een echtscheidingsprocedure over een verzoek van een jongmeerderjarige om een bijdrage in het levensonderhoud en studie. Het hof oordeelt dat in een echtscheidingsprocedure op grond van artikel 827 Rv nevenvoorzieningen kunnen worden getroffen. Dit artikel biedt evenwel enkel een mogelijkheid een bijdrage te vragen ten behoeve van minderjarige kinderen.