Hoe dient een woning te worden gewaardeerd in een snel veranderende markt?

Hoe dient een woning te worden gewaardeerd in een snel veranderende markt?

De woning vormt een eenvoudige gemeenschap, waarvan het hof de eigendom aan de man zal toedelen. Voor de waardering daarvan dient te worden uitgegaan van een waarde die zo dicht mogelijk bij het moment van verdelen ligt. Weliswaar heeft de man een gevalideerd taxatierapport overgelegd van recente datum, maar van algemene bekendheid is dat in de huidige markt de waarde van woningen snel stijgt. Het hof zal de woning daarom opnieuw laten taxeren.