Notaris moet inzage geven in herroepen testamenten

Notaris moet inzage geven in herroepen testamenten

Na het overlijden van tante twijfelen een neef en nicht of zij het meest recente testament willen aantasten, nu zij daarin niet voorkomen. Het is daarbij belangrijk om te weten of zij eerder wél erfgenamen waren. Als zij in het eerdere testament namelijk eveneens niet waren benoemd tot erfgenaam, is aantasting van het laatste testament niet zinvol. Dat is te verifiëren middels inzage in herroepen testamenten (van 1976, 1984 en 1998) van tante. Is de notaris verplicht inzage te verschaffen aan de neef en nicht, of is hij gehouden aan zijn geheimhoudingsplicht?