Rechterlijke bevoegdheid om kennis te nemen van een verzoek tot echtscheiding