Hof behandelt ingetrokken klacht notaris vanwege algemeen belang

Hof behandelt ingetrokken klacht notaris vanwege algemeen belang

Erflater woonde samen met klaagster, zonder gehuwd of geregistreerd partner te zijn. Er was evenmin een samenlevingscontract. Daardoor was klaagster door het overlijden van erflater veel erfbelasting verschuldigd. Was de relatie wel formeel vastgelegd, dan had klaagster een beroep kunnen doen op de partnervrijstelling voor de erfbelasting. De Kamer voor het notariaat oordeelde dat de notaris niet aan zijn zorgplicht had voldaan.
Gerechtshof Amsterdam oordeelt dat de zaak niet-ontvankelijk zou moeten worden verklaard, nu klaagster haar klacht heeft ingetrokken. Het algemeen belang eist evenwel dat het hof de klacht desondanks behandelt. De uitspraak van de Kamer wordt bekrachtigd.