Inzage in het medisch dossier na overlijden

Inzage in het medisch dossier na overlijden

In artikel 7:458a BW staan de situaties waarin belanghebbenden recht hebben op inzage in het medisch dossier na het overlijden van een patiŽnt. Er is inzage als de patiŽnt daar zelf toestemming voor heeft gegeven of, als die toestemming er niet is, de belanghebbende een zwaarwegend belang heeft. Omdat het 'zwaarwegend belang' een codificatie van vaste rechtspraak betreft, is er niet een andere, maar slechts ó mede aan de hand van de wetsgeschiedenis ó een nadere invulling in de rechtspraak te verwachten.
Behalve een toestemmingsverklaring is er op grond van het nieuwe artikel ook een inzageverbod mogelijk. Dit laatste zou als 'case-closed-clausule' kunnen worden opgenomen in een (levens)testament. De rol van de notaris daarbij is nog niet uitgekristalliseerd.