De procederende executeur testamentair

De procederende executeur testamentair

De executeur — indien aanwezig — is de centrale figuur in procedures voor en tegen nalatenschappen en is bij de vervulling van zijn taak privatief bevoegd de gezamenlijke erfgenamen in en buiten rechte te vertegenwoordigen. Erfgenamen kunnen dus niet zelf als zodanig optreden. 'Schending' van deze vertegenwoordigingsbevoegdheid — bijvoorbeeld doordat een schuldeiser alleen de erfgenamen dagvaardt — kan leiden tot niet-ontvankelijkheid. Deze bijdrage over de procederende executeur gaat aan de hand van gepubliceerde jurisprudentie in op perikelen die dit fenomeen met zich kan brengen.