Wanneer is sprake van een quasi-legaat?

Wanneer is sprake van een quasi-legaat?

Als uit een overeenkomst waarbij een natuurlijke verbintenis wordt omgezet in een rechtens afdwingbare verbintenis, zowel aanspraken voortvloeien op prestaties die pas na overlijden opeisbaar zijn als aanspraken op prestaties die reeds bij leven opeisbaar zijn, kunnen eerstgenoemde aanspraken worden aangemerkt als een zogenoemd quasi-legaat.