Verzwijging van bezittingen bij echtscheiding

Verzwijging van bezittingen bij echtscheiding

Bij echtscheiding zijn echtgenoten afhankelijk van elkaars inlichtingen over de omvang van de gemeenschap. Een beroep op verzwijging wordt niet vaak gedaan, gelet op de lastige bewijspositie. Vanwege de zwaarte van de sanctie worden hoge eisen gesteld aan de stelplicht en bewijslast, die beide liggen op de echtgenoot die benadeeld is. De opzet tot verzwijgen moet worden aangetoond. Zo moet de echtgenoot die iets verzwegen heeft of verborgen houdt ook weten dat het goed tot de gemeenschap behoort. Het simpelweg vergeten zijn wordt niet bestraft.