Cassatie in belang der wet: toetsing van perspectiefbesluit jeugdbescherming door kinderrechter

Cassatie in belang der wet: toetsing van perspectiefbesluit jeugdbescherming door kinderrechter

Kan het perspectiefbesluit van een gecertificeerde instelling (GI) in de jeugdbescherming ter toetsing aan de kinderrechter worden voorgelegd? Volgens advocaat-generaal Lückers moet die vraag bevestigend worden beantwoord.