Vaststelling omvang geldvordering (stief)kinderen bij wettelijke verdeling

Vaststelling omvang geldvordering (stief)kinderen bij wettelijke verdeling

Moet bij de vaststelling van de omvang van de geldvordering van de (stief)kinderen ten laste van de echtgenote van de erflater, in geval van de wettelijke verdeling, een uitkering uit levensverzekering worden betrokken die aan de echtgenote in privé toekomt en die is aangewend ter aflossing van een hypothecaire schuld die tot de ontbonden huwelijksgemeenschap behoort? Nee, oordeelt de Hoge Raad.