Doorbreking van koude uitsluiting op grond van afwijkend gedrag van echtgenoten

Doorbreking van koude uitsluiting op grond van afwijkend gedrag van echtgenoten

Het is inmiddels twintig jaar geleden dat de Hoge Raad het arrest-Contrair Gedrag heeft gewezen, waarin werd beslist dat onderling overeenstemmend gedrag van echtgenoten van belang is bij de vraag of afgeweken dient te worden van huwelijkse voorwaarden op grond van de redelijkheid en billijkheid. Tot op heden heeft deze uitspraak er niet toe geleid dat nadelige gevolgen van koude uitsluiting bij echtscheiding worden gemitigeerd. Dit artikel bespreekt de stand van zaken.