Is het niet toekennen van loon aan een executeur een onvoorziene omstandigheid?

Is het niet toekennen van loon aan een executeur een onvoorziene omstandigheid?

Een zaak waarin de executeur vroeg om het loon vast te stellen. Erflater had in zijn testament een professionele partij aangewezen als executeur. Deze partij heeft de benoeming klaarblijkelijk aanvaard, maar in het testament was geen loon toegekend aan de executeur. De executeur vraagt de kantonrechter zodoende om die beloningsregeling te wijzigen, gelet op het feit dat de notaris zou zijn vergeten een beloningssysteem in het testament op te nemen. Subsidiair vroeg de executeur om hem te ontslaan. De kantonrechter wijst het verzoek van de executeur af.