Wet Bopz: termijnoverschrijding leidt tot nadeel dat op geld behoort te worden gewaardeerd

Wet Bopz: termijnoverschrijding leidt tot nadeel dat op geld behoort te worden gewaardeerd

Indien termijnoverschrijding bij een rechterlijke beslissing tot het verlenen van een machtiging op grond van de Wet Bopz vaststaat, is aannemelijk dat de betrokkene door die overschrijding nadeel heeft geleden, dat op geld behoort te worden gewaardeerd.