Gemeente mag pgb-gelden terugvorderen bij zorginstelling

Gemeente mag pgb-gelden terugvorderen bij zorginstelling

Mensen met psychische en/of psychosociale problemen kunnen bij hun gemeente aanspraak maken op ondersteuning. Een pgb wordt niet rechtstreeks aan een budgethouder uitgekeerd, maar door de gemeente op een rekening bij de Sociale Verzekeringsbank gestort. De SVB betaalt uit aan de zorgaanbieder. In deze uitspraak wordt geoordeeld dat de gemeente oneigenlijk bestede pgb-gelden rechtstreeks mag terugvorderen bij de zorgaanbieder.