Inzicht tonen lastig als je het niet eens bent met de tuchtrechter

Inzicht tonen lastig als je het niet eens bent met de tuchtrechter

Een chirurg opereerde een patiënt, zelf gepensioneerd orthopeed. De tuchtcolleges zijn het met elkaar eens: deze arts had niet zes dagen moeten wachten met het maken van een MRI-scan na de operatie, maar deze binnen 24 uur moeten (laten) verrichten. Hij krijgt een voorwaardelijke schorsing opgelegd, mede omdat hij geen inzicht toont in de 'onjuistheid en onzorgvuldigheid van zijn handelwijze'. Nu is inzicht tonen lastig, als je het gewoon niet eens bent met de beslissing.