Verzekeringsclaim na faillissement: directe actie mogelijk?

Verzekeringsclaim na faillissement: directe actie mogelijk?

Zowel de Rechtbank Midden-Nederland als de Hoge Raad hebben zich uitgelaten over de vraag of een benadeelde na faillissement van de verzekerde middels de directe actie van artikel 7:954 BW diens aansprakelijkheidsverzekeraar aan kan spreken.
De Rechtbank Midden-Nederland sprak zich uit over een medische kwestie, waarin een patiënt letselschade had opgelopen door een medische fout en zich vanwege het faillissement van de zorginstelling direct tot diens beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar wendde. De Hoge Raad oordeelde in een enigszins vergelijkbare zaak anders.