Overtijdbehandeling met medicijnen van huisarts

Overtijdbehandeling met medicijnen van huisarts

De civiele rechter kan de Inspectie voor de Gezondheidszorg niet verbieden om een standpunt over de strafbaarheid van medicamenteuze overtijdbehandeling door de huisarts in te nemen. De overtijdbehandeling is niet expliciet in de wet geregeld. Daarom is onduidelijk wat een arts buiten een vergunninghoudende kliniek of ziekenhuis al dan niet mag doen tijdens de overtijdperiode. De IGZ handelt dan ook niet onrechtmatig door daarover een standpunt uit te dragen.