Gegronde medische tuchtklacht tegen bedrijfsarts, maar toch geen maatregel

Gegronde medische tuchtklacht tegen bedrijfsarts, maar toch geen maatregel

Een werknemer werd tijdens ziekte door een bedrijfsarts gezien, die vervolgens een probleemanalyse naar de afdeling personeelszaken van werkgever stuurde. De tuchtrechter oordeelt dat de analyse informatie bevatte die niet voor de werkgever was bestemd. Volgens het tuchtcollege rechtvaardigt deze tekortkoming van de bedrijfsarts een waarschuwing. Die wordt evenwel niet opgelegd. De bedrijfsarts heeft zijn fout erkend, zijn excuus aangeboden en aangegeven dat hij lering heeft getrokken uit de situatie. Deze uitspraak is in lijn met de wijziging van de wet BIG zoals die per 1 april 2019 is doorgevoerd.