Bopz en de veiligheid van de psychiater

Bopz en de veiligheid van de psychiater

De Hoge Raad stelt dat de aanwezigheid van beveiligers bij een onderzoek door een psychiater de verklaringen van de betrokkene kan beïnvloeden. Om deze redenen dient het onderzoek alleen dan met beveiliging plaats te vinden indien daartoe uit veiligheidsoogpunt een noodzaak bestaat. Het is aan de psychiater om te beoordelen of het meebrengen of toelaten van beveiliging noodzakelijk is. Als dat het geval is, is daarvoor niet de toestemming van de betrokkene nodig.