Na dik 10 jaar toch nog een berisping

Na dik 10 jaar toch nog een berisping

Uit deze tuchtuitspraak volgt dat BIG-geregistreerden er rekening mee moeten houden dat het indienen van een tuchtklacht mogelijk is tot maar liefst 10 jaar na het betreffende handelen of nalaten. Dit benadrukt het belang van een goede statusvoering, omdat het vrijwel onmogelijk zal zijn om op basis van alleen herinneringen te reconstrueren wat er (zo) lang geleden heeft plaatsgevonden.