Binnen zonder kloppen (maar niet bij de dokter)

Binnen zonder kloppen (maar niet bij de dokter)

Vertrouwelijkheid is essentieel in de arts-patiëntrelatie. In de wet is hier zelfs een aparte bepaling aan gewijd: artikel 7:459 BW. Dit betekent dat derden—ook al is dat een assistent of een collega—niet zomaar tijdens een consult de spreekkamer kunnen binnenlopen om iets te vragen. Wordt een consult zonder de toestemming van de patiënt en zonder goede reden onderbroken, dan kan een arts daarop tuchtrechtelijk worden aangesproken.