Verzuimbegeleiding door basisarts of bedrijfsarts?

Verzuimbegeleiding door basisarts of bedrijfsarts?

Basisartsen die onder supervisie verzuimbegeleiding verrichten moeten oppassen dat betrokken werknemers niet de indruk hebben dat zij worden begeleid door een bedrijfsarts. Bij aanvang van de verzuimbegeleiding is het verstandig om de werknemer hier uitdrukkelijk op te wijzen. Ook in de verslaglegging moet duidelijkheid zijn over de kwalificaties van degene die het verzuim begeleidt.