Pick your battles, ook in tuchtzaken

Pick your battles, ook in tuchtzaken

Uit deze uitspraak volgt dat het belangrijk is om na te gaan of een aangeklaagde zorgverlener tuchtrechtelijk kan worden aangesproken, in zaken waarbij de patiëntenzorg niet direct in het geding is. Als deze wel in het BIG-register staat geregistreerd maar niet in die hoedanigheid heeft gehandeld (denk aan een directeur patiëntenzorg, een leidinggevende of bestuurders), of het verweten handelen onvoldoende weerslag heeft op de individuele gezondheidszorg (zoals hier het optreden van een arts als opleider) zal een klacht reeds op die grond kunnen stranden.