Geschil over buitengerechtelijke kosten niet geschikt voor deelgeschilprocedure

Geschil over buitengerechtelijke kosten niet geschikt voor deelgeschilprocedure

Benadeelde verzoekt om betaling BGK. De rechtbank verklaart verzoeker niet-ontvankelijk, omdat uit een e-mail tussen zijn advocaat en verzekeraar blijkt dat zij overeenstemming hadden over vergoeding van de materiele en immateriële schade en dat benadeelde na ontvangst van het schikkingsbedrag aan de verzekeraar finale kwijting heeft verleend. Dit geschil gaat alleen over de kosten van de advocaat en speelt tussen de advocaat en de verzekeraar. De deelgeschilprocedure is daar niet voor bedoeld; die staat alleen open voor geschillen tussen benadeelden en aansprakelijke partijen.